1996 Düzce doğumludur.

İlk ve orta öğrenimini Üskübü İlköğretim okulunda;

Lise öğrenimini Farabi Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır.

Üniversite eğitimine Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde devam etmektedir.