KÜTAHYA SEYİTÖMER HÖYÜĞÜ KÜLTÜR VE SANAT GEZİSİ

        Geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan Kütahya SeyitömerHöyüğünde Roma döneminden başlayıp MÖ. 3 Bine kadar inen 5 kültür tabakası saptanmıştır. Roma, Helenistik, Akhaemenid, Orta ve Erken Tunç dönemlerini kapsayandünyada esişen ender rastlanan büyük kazılardan ve ilklerden denilebilecek evrensel bir önem arz etmektedir. Anadolu Neolitik dönemin en önemli verilerinin elde edildiği arkeolojik kazılardandır. İlk Tunç Çağ’ına kadar tarihlenebilen höyükten bugüne kadar 20 binden fazla eser müze envanterinekaydedilmiştir. Buradan çıkan eserlerle ilk üniversite müzesi oluşturulmuştur. 

       Özellikle Tunç Çağlarında Anadolu’daki yerinin anlaşılması, Anadolu ve Mezopotamya bölgesi ile olan siyasi, ticari ve sosyal ilişkilerini göstermesi açısından şaşırtıcı sonuçlar elde etmeye devam etmektedir. Kurtarma kazılarında 5 bin yıllık mekanın içerisinde duvarlara hayvan ve insan figürü ile çeşitli geometrik şekiller çizilmiş resimler ve seramik yapımında kullanılan fırın ve kil havuzunun olduğu seramik atölyesi bulunmuştur. Kurtarma kazılarından elde edilmiş buluntular bunlarla sınırlı değildir. Buluntular nedeni ile Türkiye’nin en önemli höyüklerinden biri olduğu ifade edilektedir.