Türkiye Kent Konseyleri Birliği Ulusal Çalıştayı 
Katılımcı Kentsel Planlama ve Kent Konseyleri Çalıştayı
01-03 Ekim Mersin